ધોરણ 2 પાઠ્યપુસ્તકો

gseb standard 2 textbook pdf downolad

ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ 2 માટે નવા પાઠ્યપુસ્તકો 

ધોરણ 2 ના પાઠ્યપુસ્તકો PDF ફાઈલ
GCERT new textbook Gujarati medium std 2 pdf download

ધોરણ 2 ગણિત | ધોરણ 2 કલ્લોલ | ધોરણ 2 ગુજરાતી |  ધોરણ 2 ગણિત pdf | ધોરણ 2 ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક pdf | dhoran 2 ganit | dhoran 2 gujarati

ધોરણ 2 પાઠ્યપુસ્તક pdf  - Std 2 textbook pdf

 
ગણિત-ગમ્મત : Download
કલ્લોલ (ગુજરાતી-પર્યાવરણ) : Download
બુલબુલ : Download

નમસ્કાર મિત્રો અમારો હેતુ તમને ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત તમામ ધોરણના પાઠ્યપુસ્તક સોફ્ટકોપીમાં (PDF) પ્રદાન કરવાનો છે જે તમે લોકો નિશુલ્ક મેળવી શકશો અને આ પુસ્તકો બાળકોને ખૂબ ઉપિયોગી નીવડશે કારણ કે આ સોફ્ટકોપીને કોઈપણ સ્થળે,કોઈપણ સમયે તમે વાચી શકશો.ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ
gseb standard 2 textbook pdf downolad, ધોરણ 2 પાઠ્યપુસ્તકો