ધોરણ 3 પાઠ્યપુસ્તકો

gseb standard 3 textbook pdf downolad

ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ 3 માટે નવા પાઠ્યપુસ્તકો

ધોરણ 3 ના પાઠ્યપુસ્તકો PDF ફાઈલ
GCERT new textbook Gujarati medium std 3 pdf download

dhoran 3 gujarati | dhoran 3 paryavaran | dhoran 3 ganit | dhoran 3 english | ધોરણ ૩ ગુજરાતી ધોરણ ૩ પર્યાવરણ | ધોરણ ૩ ગણિત

GSEB Dhoran 3 textbook pdf | ધોરણ 3 ના પાઠ્યપુસ્તકો PDF

 
ગણિત-ગમ્મત : Download
આસપાસ (પર્યાવરણ) : Download
કલશોર - ગુજરાતી : Download
મયુર - ગુજરાતી : Download

નમસ્કાર મિત્રો અમારો હેતુ તમને ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત તમામ ધોરણના પાઠ્યપુસ્તક સોફ્ટકોપીમાં (PDF) પ્રદાન કરવાનો છે જે તમે લોકો નિશુલ્ક મેળવી શકશો અને આ પુસ્તકો બાળકોને ખૂબ ઉપિયોગી નીવડશે કારણ કે આ સોફ્ટકોપીને કોઈપણ સ્થળે,કોઈપણ સમયે તમે વાચી શકશો.

gseb standard 3 textbook pdf downolad