ગુજરાતી ધૂન કીર્તન પ્રાથના lyrics

Gujarati dhun kirtan prarthana lyrics

Gujarati dhun kirtan prarthana lyricsવર્તમાનમાં પ્રભુ ભજન એટલે શરીરના આત્માનું ભોજન - એટલે કે જેમ શરીરની ભુખ સંતોષવા માટે જેમ ખોરાક-પાણીની જરૂર પડે તેવી જ રીતે આત્માના શુદ્ધ કરવા માટે પ્રભુના પૂજા-ધૂન-કીર્તન ભજવા જરૂરી છે. ગુજરાતી ધૂન Lyrics અને સાથે અહિયાં પ્રાથના અને કીર્તન સંગ્રહ લખેલા આપેલ છે જે જોઈ શકો અને copy કરી તમારી પાસે રાખી શકો છો આ અલગ-અલગ ધૂન કીર્તન પ્રાથનાનાં શબ્દો નીચે મુજબ છે.

  ગુજરાતી સોંગ Lyrics ટેલીગ્રામ ચેનલ : Click Here  


ગુજરાતી ધૂન કીર્તન સંગ્રહ lyrics


ગુજરાતી પ્રાર્થના lyrics


અહી આપેલ પેજ પર તમને નીચે મુજબના ટોપિક વિશે માહિતીઓ મળશે.

Gujarati dhun kirtan prarthana lyrics | Gujarati dhun kirtan lyrics book pdf | gujarati dhun pdf | gujarati dhun | gujarati dhun lyrics | gujarati kirtan lyrics

ગુજરાતી ધૂન કીર્તન | ગુજરાતી ધૂન Lyrics | ગુજરાતી ધૂન સંગ્રહ | ગુજરાતી પ્રાર્થના pdf