ધોરણ 6 પાઠ્યપુસ્તકો

gseb standard 6 new textbook pdf download


ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ 6 માટે નવા પાઠ્યપુસ્તકો

GCERT new textbook Gujarati medium std 6 pdf download

ધોરણ 6 ના પાઠ્યપુસ્તકો PDF ફાઈલ ધોરણ 6 વિષય પસંદ કરો

ધોરણ 6 પાઠ્યપુસ્તક pdf - Dhoran 6 textbook pdf


ગણિત (NCERT) : Download
વિજ્ઞાન(NCERT) : Download
ગુજરાતી SEM 1 : Download SEM 2 : Download
સામાજિક વિજ્ઞાન : Download
હિન્દી SEM 1 : Download SEM 2 : Download
અંગ્રેજી સેમ_1 : Download
અંગ્રેજી સેમ_2 : Download
સંસ્કૃત  SEM 1 : Download SEM 2 : Download
સર્વાંગી શિક્ષણ  (શારીરિક શિક્ષણ , સંગીત અને ચિત્રકલા) : Download 


નમસ્કાર મિત્રો અમારો હેતુ તમને ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત તમામ ધોરણના પાઠ્યપુસ્તક સોફ્ટકોપીમાં (PDF) પ્રદાન કરવાનો છે જે તમે લોકો નિશુલ્ક મેળવી શકશો અને આ પુસ્તકો બાળકોને ખૂબ ઉપિયોગી નીવડશે કારણ કે આ સોફ્ટકોપીને કોઈપણ સ્થળે,કોઈપણ સમયે તમે વાચી શકશો.
gseb standard 6 textbook pdf downolad